Pilot in bloembollen voor systeemaanpak gewasbescherming

donderdag 4 februari 2016

Op woensdag 3 februari vond de Dialoog Duurzame Gewasbescherming plaats met onder andere staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, KAVB, LTO, NVWA, Ctgb en Greenpeace. Er is afgesproken om dit jaar pilots te gaan uitvoeren met een systeemaanpak gewasbescherming in vijf verschillende teelten waaronder de bollenteelt. In een systeemaanpak wordt gewerkt met preventieve maatregelen, precisielandbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waar nodig. De KAVB zal komende weken invulling gaan geven aan de pilot in de bloembollensector.

André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB: “De bloembollenteelt heeft de milieubelasting in de afgelopen 20 jaar al met 80% omlaag gebracht. Het komt nu aan op die laatste 20% en dat is een taaie opgave. Telers kunnen vaak nog stappen maken op het gebied van duurzaamheid, maar hebben ook behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen om eventuele problemen alsnog te kunnen corrigeren. In de pilot gaan we werken vanuit de teelt en alle maatregelen nemen die nodig zijn, maar altijd met onderbouwing en op een zo duurzaam mogelijk manier.”

Een video met lelieteler Hans van der Heijden heeft aan alle aanwezigen bij de Dialoog inzicht gegeven in het spanningsveld tussen fytosanitaire eisen van landen buiten de Europese Unie en de wens om zo duurzaam mogelijk te produceren. In de pilot zal ook de link worden gelegd tussen teelt en export. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de beheersing van aaltjes in lelie. Aaltjes kunnen directe schade geven aan bollen maar ook virussen overbrengen. Op het gebied van aaltjesbeheersing zijn meerdere preventieve maatregelen bekend, maar is het middelenpakket niet altijd toereikend.

Naast de pilot in de bollenteelt zullen er pilots plaatsvinden in de glastuinbouw, de fruitteelt en de akkerbouw. De KAVB werkt hierbij samen met LTO Glaskracht, LTO Nederland en de NFO. Ook het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, het Ctgb, Agrodis en Nefyto vormen onderdeel van het projectteam dat de pilots zal begeleiden. De KAVB zal komende weken in overleg met telers en adviseurs een pilot opzetten bij een van haar leden.