Project Studiebol ondersteunt onderwijs op alle niveaus

vrijdag 4 maart 2016

HILLEGOM – De bloembollensector gaat een belangrijke rol spelen bij de opleiding van nieuw personeel. Onder de naam Project Studiebol ontwikkelt Stichting Bollenacademie de komende drie jaar studiemateriaal dat kan worden gebruikt in het groene onderwijs, bij cursussen voor zij-instromers en op basisscholen.

Kennis in de bloembollensector staat de laatste jaren onder grote druk, vanwege de afname van het aantal mensen met specifieke bollenkennis en het ontbreken van actueel lesmateriaal. Voor commerciële partijen is de bollensector vaak te klein om gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom onderneemt Stichting Bollenacademie zelf actie.

Project Studiebol geeft de komende drie jaar invulling aan de kennisontwikkeling. Het lesmateriaal voor werknemers en studenten zal onder andere bestaan uit vernieuwde en geactualiseerde handleidingen voor de teelt en broei van diverse bolgewassen. Daarnaast worden er vier thema’s uitgewerkt: veredeling van bolgewassen, bloembollenketen, bolfysiologie en ziekten & plagen. Dit lesmateriaal wordt ook in digitale modules aangeboden, zodat het materiaal plaats- en tijdonafhankelijk ingezet kan worden.

André Hoogendijk, voorzitter van de Stichting Bollenacademie: “Het huidige standaardwerk over ziekten en plagen stamt alweer uit het jaar 2000. Andere studieboeken over bloembollen zijn soms wel veertig jaar oud. Het is aan de sector zelf om actie te ondernemen. Wij willen dat de studenten en werknemers in de sector beschikken over de benodigde kennis. Deze kennis is de basis voor het vak en dient goed op orde te zijn. Door samen te werken met alle relevante partijen in de bloembollensector kunnen wij deze kennis bundelen.”

In de Bollenacademie zijn de sectororganisaties KAVB, Anthos en LTO vertegenwoordigd, samen met de groene onderwijsinstellingen, de onderzoeksinstellingen en de vakbonden. De Bollenacademie heeft de volgende drie doelstellingen:
• realiseren van een goed scholingsaanbod voor studenten en werkenden
• verder ontwikkelen van het regulieren bloembollenonderwijs
• bevorderen van de instroom in het bloembollenonderwijs

Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland.