Britten loeren bij bollenboeren

dinsdag 26 april 2016

Voorhout, 26 april 2016 - Engelse vogelbeschermers kijken samen met Nederlandse bollenkwekers en vogelkenners naar het rijke vogelleven bij een geïnundeerd veld. Het onder water zetten van bollenpercelen om daarmee ziekten en plagen in de bodem te bestrijden, is een vinding van de Nederlandse bloembollensector en wordt al ruim 30 jaar toegepast. Daarnaast heeft deze biologische bestrijding een positief effect op het vogelleven. Bloembollenvelden trekken allerlei vogels aan die het op andere plaatsen in Nederland vaak moeilijk hebben. Lees meer.