Feiten geven de doorslag bij Raad van State inzake Ommen

donderdag 9 juni 2016

Bollenteelt kan niet worden verboden in grondwaterbeschermingsgebieden

HILLEGOM — Op 8 juni heeft de Raad van State het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Ommen vernietigd waar het gaat om een verbod van bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. De KAVB is verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Adjunct-directeur André Hoogendijk: “De Raad van State heeft gekeken naar de feiten en die laten duidelijk zien dat bollenteelt geen gevaar vormt voor grondwater. De gemeente Ommen heeft haar huiswerk niet goed gedaan en moet terug naar de tekentafel.”

De gemeente Ommen had een verbod om bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen naar aanleiding van een zienswijze van drinkwaterbedrijf Vitens. De gemeente heeft echter verzuimd om te onderzoeken of er werkelijk een relatie ligt tussen bollenteelt en mogelijke vervuiling van het grondwater. De gemeente Ommen heeft geen kennis genomen van beschikbare rapportages waaruit blijkt dat er nergens in Nederland een negatief effect van bollenteelt op grondwater is waargenomen. Ook heeft de gemeente geen onderzoek gedaan naar de lokale situatie. De Raad van State draagt de gemeente op om binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen met inachtneming van alle beschikbare gegevens.

De stap naar de Raad van State is door de KAVB en LTO Noord gezamenlijk gezet, waarbij LTO Noord de juridische kant van de zaak op zich heeft genomen en de KAVB de inhoudelijke beargumentering. Hoogendijk: “Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is twee. Het gaat ons echter niet om ons gelijk, maar om een bloeiende sector met oog voor mens en omgeving. We nemen zorgen serieus, maar we accepteren alleen besluiten die gebaseerd zijn op feiten. Wij gaan graag direct weer in gesprek met de gemeente Ommen om te overleggen over een aangepast bestemmingsplan.”

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.