Nieuwe CAO open teelten van kracht

donderdag 4 augustus 2016

Op 11 juli 2016 is de nieuwe CAO open teelten in werking getreden. Hieronder treft u meer informatie aan over de wijzigingen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ketenbepaling. Ook is een nieuw model opgesteld voor een arbeidsovereenkomst.

10x vraag & antwoord nieuwe cao Open Teelten:
Vraag & antwoord over de uitzonderingen op de ketenbepaling:
Factsheet uitzonderingen ketenbepaling Open Teelten:
Nieuw model arbeidsovereenkomst cao Open Teelten:

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kan contact opgenomen worden met de werkgeverslijn via tel. 088- 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl