Nieuws uit onderzoek: Nerine geen waardplant voor PlAMV

vrijdag 6 juni 2014

Op verzoek van de sector heeft PPO onderzoek gedaan naar de vatbaarheid van Nerine voor het virus PlAMV. Hieruit blijkt dat Nerine niet vatbaar is voor PlAMV. Er is dan ook geen aanleiding om de teeltstrategie aan te passen.

Nerine wordt vaak naast – of in vruchtwisseling met - lelie geteeld. Lelie wordt de laatste jaren getroffen door PlAMV (het Plantago Asiatica Mosaic Virus). Dit virus kan zich tijdens de teelt via de bodem verspreiden. Ook bij hergebruik van grond afkomstig van besmette leliepercelen is er (tijdens de broei in de kas) een risico op infectie van een nieuwe teelt. Vraag was of dit virus ook in Nerine voor problemen kan zorgen. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De bloembollensector investeerde in dit project via het Productschap Tuinbouw (PT). Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.