Bollenacademie presenteert het boek ‘De broei van tulpen’

vrijdag 9 september 2016

LISSE – Burgemeester Spruit van Lisse heeft vandaag het eerste exemplaar van de teelthandleiding ‘De broei van tulpen’ in ontvangst genomen van André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie. De uitreiking vond plaats op het tulpenbedrijf Van der Slot - Lisse. Stichting Bollenacademie heeft de teelthandleiding ontwikkeld samen met ondernemers en teeltadviseurs uit de sector. Het boek is bedoeld voor zowel studenten als werkenden en voor iedereen met interesse in de productie van tulpen.

‘De broei van tulpen’ beschrijft het produceren—‘broeien’—van tulpen van bol tot bloem. In het boek komen alle teelttechnische aspecten van het broeien van tulpen aan bod. Het bevat algemene informatie over de tulp als snijbloem, informatie over teeltmethoden, temperatuurbehandelingen, gewasverzorging en ziekten en plagen. Ook de inrichting van kassen en schuren en economische aspecten worden behandeld.

Het behoud van kennis in de bloembollensector staat onder grote druk vanwege de afname van het aantal mensen dat in de sector werkt en het ontbreken van actueel lesmateriaal. Voor commerciële partijen is de bollensector te klein om gericht lesmateriaal voor te ontwikkelen of cursussen voor op te zetten. Daarom heeft de sector zich verenigd in Stichting Bollenacademie om bestaande kennis vast te leggen en op een toegankelijke manier te verspreiden. Stichting Bollenacademie is gestart met project Studiebol om boeken, digitale modules en ander lesmateriaal te ontwikkelen.

Project Studiebol geeft de komende drie jaar invulling aan de kennisontwikkeling. Het lesmateriaal voor werknemers en studenten zal onder andere bestaan uit vernieuwde en geactualiseerde handleidingen voor de teelt en broei van diverse bolgewassen. Daarnaast worden er vier thema’s uitgewerkt: veredeling van bolgewassen, bloembollenketen, bolfysiologie en ziekten & plagen. Dit lesmateriaal wordt ook in digitale modules aangeboden, zodat het materiaal plaats- en tijdonafhankelijk ingezet kan worden.

“Ik voel me zeer vereerd om als eerste dit boek van de Stichting Bollenacademie in ontvangst te mogen nemen. Het project Studiebol is noodzakelijk voor het behoud van de bollensector. Heel goed dat partijen elkaar weten te vinden om de kennis van het bollenvak te verbeteren”, aldus burgemeester Spruit van Lisse.

In Stichting Bollenacademie zijn de sectororganisaties KAVB, Anthos en LTO vertegenwoordigd, samen met de groene onderwijsinstellingen, de onderzoeksinstellingen en de vakbonden. De stichting heeft de volgende drie doelstellingen:
• realiseren van een goed scholingsaanbod voor studenten en werkenden
• verder ontwikkelen van het reguliere bloembollenonderwijs
• bevorderen van de instroom in het bloembollenonderwijs
Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Het boek ‘De broei van tulpen’ is te bestellen op de website van het Ontwikkelcentrum .