Beoordelingen verklisteringsmonsters

woensdag 18 juni 2014

Volgende week worden de eerste tulpenmonsters, die op de KAVB-monstertuin zijn opgeplant, beoordeeld op verklistering. Verklistering is het aspect dat als laatste bekeken wordt; de beoordelingen op soortechtheid, virus en andere verborgen gebreken zijn al eerder afgerond. Voor een juiste beoordeling op verklistering kunnen de monsters pas gerooid worden als ze geheel zijn uitgegroeid. Binnen enkele dagen na de verklisteringsbeoordeling worden de definitieve uitslagen aan partijen gestuurd.

Er is sprake van abnormale verklistering als:
A. de hoofdbol minder dan 50% van het totale clustergewicht uitmaakt.
B. Als over de gewichtsverhouding twijfel bestaat dan geldt voor een normaal verklisterende bol de aanvullende eis van maximaal drie spanen. Als dit er vier of meer zijn is er sprake van abnormale verklistering.
Opmerkingen:
- de normen voor beoordeling op abnormale verklistering zijn opgesteld voor zift 9/10. Andere maten kunnen het beeld vertekenen.
- onderhuids gegroeide bolletjes worden niet meegerekend;
- paardentanden vormen een aparte categorie;
- peren zijn moeilijk te beoordelen;
- er zijn cultivars die sterk verklisteren, weinig leverbaar geven en toch normaal verklisterend zijn.