Samen meten = samen weten, ook in Westerveld

woensdag 6 maart 2019

Vandaag werden bollentelers in Westerveld opgeschrikt door een artikel in dagblad Trouw over de vondst van chemische stoffen in grondmonsters. Een onderzoek door vrijwilligers van de lokale actiegroep Meten = Weten naar chemische stoffen in de bodem in Westerveld is een-op-een door Trouw overgenomen. Hierbij wordt de lelieteelt in de verdachte hoek geplaatst. De sector herkent zich niet in de geschetste uitkomsten van het onderzoek. Zorgen van omwonenden over chemische stoffen zijn er om serieus genomen te worden en om ook serieus te worden onderzocht. Lelietelers bieden aan om samen met omwonenden een degelijk onderzoek te laten verrichten. Wat de lelietelers betreft is het een kwestie van ‘samen meten = samen weten’, ook in Westerveld.

Helaas is het rapport van de actiegroep Meten = Weten niet gepubliceerd. De enige beschikbare informatie is een overzicht van stoffen die op verschillende plekken door vrijwilligers zijn gemeten. In de berichtgeving van de actiegroep wordt gesteld dat er maar liefst 57 verschillende stoffen zijn gevonden die betrekking hebben op de lelieteelt. Van de gevonden stoffen blijkt echter meer dan 80% niet in de lelieteelt te worden gebruikt. De stoffen die wel worden gebruikt worden daarnaast allemaal ook in andere (voedings)gewassen gebruikt. Bollenteelt vormt circa 4% van de landbouw in de gemeente Westerveld. Willekeurige grondmonsters kunnen niet zomaar aan één specifieke teelt worden toegeschreven.

Wat voor de telers in Westerveld vooropstaat is dat zij op een gezonde en duurzame wijze bloembollen willen telen. Ze vinden het jammer dat een actiegroep zonder overleg monsters heeft genomen en vervolgens de uitkomsten niet met hen heeft besproken. Telers bieden aan om samen met omwonenden – en eventueel andere geïnteresseerden – monsters te laten nemen en door onafhankelijke experts te laten beoordelen. Telers nodigen ook dagblad Trouw uit tot het doen van hoor en wederhoor en het kritisch beoordelen van door een actiegroep aangeleverde gegevens.

Afgelopen jaar werd op basis van cijfers van het CBS duidelijk dat de lelieteelt bezig is aan een sterke verduurzaming. Inmiddels bestaat de gewasbescherming in de lelieteelt voor meer dan 75% uit groene middelen. Deze middelen zijn in geen enkel grondmonster teruggevonden, wat de sector ziet als een positief signaal. Telers zijn gestimuleerd om door te werken aan de ingezette verduurzaming en werken daarbij graag samen met omwonenden en andere partijen die staan voor een duurzame teelt en een gezonde leefomgeving.