Waterschapsverkiezingen 2015: agrarische bestuursleden gezocht

dinsdag 1 juli 2014

KAVB en LTO Noord zoeken kandidaten voor de landbouwzetels van de Waterschappen. Waterschappen en hun besturen spelen een belangrijke rol bij schoon en voldoende zoet water voor alle agrarische bedrijven. In ieder waterschapsbestuur zijn 7 tot 9 zetels voor landbouw, bedrijven en natuur. De KAVB en LTO Noord vinden het belangrijk dat de agrarische sector goed is vertegenwoordigd in de waterschapsbesturen en zoeken nu, tot 16 juli, kandidaten voor de verkiezingen in maart 2015.

U kunt zich kandidaat stellen voor het waterschap waarvan u zelf ingezetene bent. De kandidatuur voor de landbouwzetels van de volgende waterschappen wordt door LTO Noord verzorgd:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NH)
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (NH/Utr/ZH)
Waterschap Zuiderzeeland (Fl)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (UTR)
Hoogheemraadschap Rijnland (ZH/NH)
Hoogheemraadschap Delfland (ZH)
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (ZH)
Waterschap Hollandse Delta (ZH)
Waterschap Vallei en Veluwe (Gld/Utr)
Waterschap Rivierenland (Gld/ ZH)
Waterschap Noorderzijlvest (Dr/ Gr)
Waterschap Hunze en Aa’s (Dr / Gr)
Wetterskip Fryslân (Fr)
Waterschap Reest en Wieden (Dr/ Ov)
Waterschap Groot Salland (Ov)
Waterschap Rijn en Ijssel (Gld/Ov)

Aanmelden voor 16 juli 2014

Bent u geïnteresseerd, kijk dan voor meer informatie over de bestuursfunctie, de aanmelding en de benoemingsprocedure op

http://www.ltonoord.nl/water/waterschapsverkiezingen2015

U kunt ook contact opnemen met het informatiecentrum van LTO Noord: 088- 888 66 44. Aanmelden moet voor 16 juli aanstaande.
Algemene informatie over de waterschappen en vergaderstukken van de besturen staan op de websites van de verschillende schappen, eveneens via bovenstaande link te bereiken.