Misleiding bij verkoop tulpenbollen in Amsterdam en Lisse

dinsdag 15 oktober 2019

Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) hebben melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van misstanden bij de verkoop van tulpenbollen in Amsterdam. Gemeente Lisse steunt deze melding. Uit onderzoek komt naar voren dat er sprake is van structurele misleiding van consumenten bij de verkoop van tulpenbollen op de Bloemenmarkt en de zogeheten ‘Bloembollenboulevard’ langs de N208 in Lisse.

 Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, Lisse en de KAVB blijkt dat van de aangekochte tulpenbollen op deze verkooppunten slechts 1% (Amsterdam), respectievelijk 2% (Lisse) tot bloei komt. Bovendien geldt dat van de tulpenbollen die tot bloei komen, er slechts één tulp overeenkomt met de foto op de verpakking. De drie bovengenoemde partijen hebben vandaag brief gestuurd naar de ACM met het verzoek om deze misstanden nader te onderzoeken en aan te pakken.

Ilse Griek, bestuurder stadsdeel Centrum: “De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de misleiding van consumenten en het schadelijke effect dat dit heeft op het imago van de Bloemenmarkt en het imago van Amsterdam. Ik vind het belangrijk dat er eerlijke handel plaatsvindt en dat ondernemers hun verkoopbeloftes aan Amsterdammers en aan bezoekers waarmaken.”

 Raadsvragen

De gemeente Amsterdam ontving de afgelopen jaren signalen van bewoners, ondernemers en van de KAVB dat er sprake is van misleiding bij de verkoop van tulpenbollen op toeristische plekken. Verschillende media hebben bericht over ondeugdelijke verkooppraktijken en de gemeenteraad van Amsterdam heeft hierover vragen gesteld aan het college. De gemeente Amsterdam heeft daarop contact gezocht met de ACM, die als onafhankelijke toezichthouder en beschermer van consumentenbelangen de geëigende partij is om op te treden indien er sprake is van misleiding van consumenten. De ACM heeft aangegeven een onderbouwd signaal nodig te hebben om op te kunnen treden tegen deze misstand. Daarop hebben de gemeenten Amsterdam, Lisse en de KAVB een onderzoek uit laten voeren naar de kwaliteit van de verkochte tulpenbollen.

René le Clercq, algemeen voorzitter KAVB: “De misleiding met tulpenbollen in Amsterdam en Lisse is een structureel probleem dat al zeker 20 jaar bestaat. Miljoenen toeristen en dagjesmensen zijn hier de dupe van. De tulp is ons nationale symbool en de bollensector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Wij vinden het als vereniging zeer kwalijk dat oplichters structureel consumenten misleiden en het imago van de bollensector schade toebrengen. Ik verwacht dan ook dat de ACM als beschermer van de consument snel actie onderneemt.”

 Cultureel erfgoed

“Als Lisse zijn we het centrum van de bloembollenstreek”, zegt wethouder Kees van der Zwet van Lisse. “De bloembollen zijn ons cultureel erfgoed waarmee we ieder jaar anderhalf miljoen bezoekers mogen verwelkomen. Dan kan het toch niet zo zijn dat op de bloembollenboulevard producten worden verkocht die helemaal niet tot bloei komen. We zijn blij met deze melding.”