Omgevingsgericht ondernemen

dinsdag 22 juli 2014

Wageningen UR heeft twee instrumenten gelanceerd die agrarische ondernemers kunnen helpen op goede voet met de maatschappij te staan. Ook voor ondernemers in de bloembollensector kunnen deze instrumenten behulpzaam zijn. De portal Omgevingsgericht Ondernemen biedt veel informatie over onder meer het contact met de buren. Op deze website staan veel rapporten, brochures, video’s, testen en ander materiaal die helpen om verder te kijken dan het eigen erf. Met de Verbindingsmaatlat  kunnen ondernemers testen in welke mate ze al in verbinding met hun omgeving staan. Aansluitend krijgen ze tips om de verbinding te versterken. Deze verbinding gaat van informatie via toegankelijkheid naar relaties met de omgeving. Het resultaat van de Verbindingsmaatlat is een goede basis voor een bedrijfsplan.