Registratie cultivars groep diversen

donderdag 2 juni 2022

De KAVB krijgt op dit moment veel vragen van telers die bericht van de BKD ontvangen hebben wegens overschrijding van het maximaal toegestane areaal voor de groep ‘diversen’. Met ingang van teeltseizoen 2022 is registratie van cultivars onder de groep ‘diversen’ alleen toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 are per partij, per cultivar. Dit wordt met ingang van teeltseizoen 2023 verder teruggebracht naar een oppervlakte van maximaal 25 are per partij, per cultivar. Cultivars met een grotere oppervlakte moeten een geregistreerde cultivarnaam hebben en kunnen niet in de groep ‘diversen’ worden ondergebracht.

Om hieraan te voldoen zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt materiaal insturen voor KAVB-registratie. Daarvoor kunt u nu al een aanmeldingsformulier invullen. Het formulier, meer informatie over cultivarregistratie en de inlevereisen vindt u hier. Ook kan registratie plaatsvinden op basis van kwekersrecht. Wij adviseren u om met de KAVB-taxonomen Saskia Bodegom of Stan van Oers (0252-536950) contact op te nemen om te kijken wat voor uw situatie de beste oplossing is.