Reactie KAVB op uitspraak Hoger Beroep zaak Joling

maandag 10 juli 2023

Beste leden,

Zoals ik in mijn vorige bericht beloofde, laat ik hier weten wat de reactie van de KAVB is op de uitspraak van het gerechtshof in het hoger beroep van de firma Joling.
Op korte termijn zullen we, als KAVB, met de gehele keten rond de tafel gaan zitten om ons te beraden over vervolgstappen die we moeten nemen in een verdere transitie van de sector.

Reactie KAVB op uitspraak Hoger Beroep zaak Joling

Allereerst voelen wij de opluchting van de familie Joling met hen mee over de positieve uitspraak van de rechtbank. Het blijkt terecht dat wij - de KAVB - vertrouwen hebben in de regels die wij met elkaar hebben afgesproken en die wij volgen. De familie Joling kan nu verder met hun bedrijfsvoering.  

Met deze uitspraak krijgt het werk van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de erkenning en positie waarop wij als inwoners van dit land kunnen vertrouwen. Ondanks dat wij zien dat de omwonenden een andere mening zijn toegedaan, vinden wij rust in de wetenschap dat het in Nederland gewoon erg goed geregeld is. Bij de toelating van gewasbescherming staat de veiligheid van mens, dier en milieu altijd centraal.

De KAVB put energie uit deze uitspraak omdat het ons fundamenten biedt voor de transitie waarmee wij als sector al jaren bezig zijn. Samen met de hele keten zetten wij ons in voor de verdere verduurzaming van het bollenvak en de open teelt in Nederland.  

Met vriendelijke groet,

Michael Mackaay