Voorjaarsbloeiers voor KAVB-registratie insturen

donderdag 31 augustus 2023

Het is weer tijd om nieuw te registreren cultivars voor opplant op de KAVB-proeftuin in te zenden. Tulp en narcis kunnen tot 15 oktober ingestuurd worden, de overige bolgewassen tot 1 november. In het najaar worden de inzendingen geplant en in het voorjaar worden ze beoordeeld op onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Een juiste identiteit gekoppeld aan een unieke cultivarnaam is de basis voor kwaliteit binnen de keten. Als registratieautoriteit verzorgt de KAVB de registratie van nieuwe bolgewassen via haar proeftuin. De registraties worden gepubliceerd in Greenity en opgenomen in de KAVB-database siergewassen. Ook worden de registraties voorzien van een Edibulbcode ten behoeve van onder andere het Ketenregister. De registraties worden verder als naam opgenomen in de CPVO Plant Variety Finder. Voor het opplanten en registreren van al uw nieuwigheden heeft de KAVB dertig gezonde, goed bloeibare bollen in één maat nodig. Bij mutanten ontvangen we ook graag ter vergelijking de cultivar waaruit uw mutant is ontstaan. Voor iedere aanmelding ontvangen wij graag een ingevuld aanmeldingsformulier en een (digitale foto). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KAVB: 0252-536950.