Reactie KAVB op de uitzending van Zembla van 28 september 2023

vrijdag 29 september 2023

De uitzending van Zembla doet stof opwaaien. In de uitzending van donderdag 28 september richten de onderzoeksjournalisten zich op het College van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb). De aanleiding voor het programma is de ophef rond het middelen gebruik in de lelies in Westerveld Drenthe.

Vertrouwen in de autoriteiten
KAVB gebruikt de toelatingseisen van het Ctgb en de EFSA (European Food Safety Authority) als uitgangspunten bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wij moeten erop kunnen vertrouwen dat het in Nederland goed is geregeld. Als het zo is dat Zembla een zwakke plek heeft ontdekt, gaan wij ervan uit dat de reparatie daarvan alleen maar bijdraagt aan een nog solider systeem. Ook voor onze mensen is dat van belang, aangezien zij nu in het gedrang komen tussen de burgers en de wetgever.

Weerbaarheid en groene middelen
KAVB en de leden staan midden in de samenleving. Wij zien wat er gebeurt en nemen onze rol daarin heel serieus. Daarom zijn wij al een aantal jaar bezig via de actiestrategie Vitale Teelt 2030 om onze sector te verduurzamen. Een transitie waaronder een stevig uitvoerings- en onderzoeksprogramma ligt. Zo werken wij aan een weerbare bodem, bijvoorbeeld door groenbemesters toe te passen die CO2 opslaan en weer vrijgeven naar de bodem op het moment dat de bollen moeten groeien. Of zetten wij land onder water om bepaalde plagen tegen te gaan en is het gebruik van moderne precisietechnieken via GPS eerder standaard dan uitzondering. Maar een transitie heeft tijd nodig.

Onderzoek en belangen
KAVB behartigt de belangen van de leden bijvoorbeeld door het doen van onderzoek. Hiervoor is afgelopen jaar de onafhankelijke Stichting Bloembollenonderzoek opgericht, waarin productgroepen in samenwerking met het Milieuplatform onderzoeken laten uitvoeren die bijdragen aan het weerbaar en toekomstbestendig maken van de sector. De juridisering van de samenleving maakt dat KAVB steeds vaker meekijkt met rechtszaken, om de belangen van de sector daarbij te beschermen. Veel liever richten wij onze aandacht echter op de transitie, de omzwaai naar hernieuwbare energiebronnen, waarbij de sector een oplossing kan zijn voor bijvoorbeeld de netcongestie. En laten wij zien dat onze vroege voorjaarsbloeiers een paradijs zijn voor de bijzondere rode lijst vogels als de gele kwikstaart, de patrijs en de veldleeuwerik. Wij werken hard om de sector te verbeteren. Help ons daarbij.

Lees ook de reactie van de maatschap Joling https://maatschapjoling.nl/nieuws/170-lelieteelt-op-boterveen
En het Ctgb: https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2023/09/28/antwoorden-aan-het-tv-programma-zembla

Dit is de boodschap van onze voorzitter dhr. Jaap Bond.