Reactie hoofdlijnenakkoord

vrijdag 17 mei 2024

Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 geeft ruimte voor ondernemerschap en innovatie

Het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ van PVV, VVD, NSC en BBB waardeert het ondernemerschap en de innovatiekracht van de land- en tuinbouw in Nederland. Toekomstperspectief en doelsturing als het schrappen van doorgeschoten stapeling van middelenvoorschriften is daarbij een belangrijke ambitie.

De KAVB omarmt de ambitie van de coalitie om samen met de land- en tuinbouworganisaties regelmatig te overleggen, waarbij het doel is dat het beleid gebaseerd wordt op wat er in de praktijk werkt. Het waarderen van de vakkennis van de boeren en telers, waarbij door doelsturing en gezamenlijk overleg over het beleid de teler weer aan het roer staat is essentieel voor het ondernemerschap en de innovatiekracht van de sector. 

De bloembollensector is een zeer innovatieve sector. De ambitie van de coalitiepartijen om innovatie de ruimte te geven die het verdient, waarbij innovatiemiddelen zo worden ingericht dat de nieuwe vindingen snel juridisch houdbaar kunnen worden toegepast, draagt bij aan die innovatiekracht. De ontwikkelingen op het gebied van reductie van gewasbeschermingsmiddelen door lasertechnologie is een voorbeeld dat ook prima aansluit bij het innovatieprogramma voor robotisering gericht op het besparen van arbeidskrachten.  

Het hoofdlijnenakkoord stelt dat arbeidsmigratie nodig is en blijft voor onze economie en ondernemers. De wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten ondersteunt kwetsbare medewerkers en past bij het werkgeverschap van telers. En arbeid wordt gestimuleerd door lastenverlichting op arbeid. Deze drie ambities van de coalitiepartijen maken arbeid aantrekkelijker en geven een impuls aan het ondernemerschap van de telers. 

De voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord worden nog verder uitgewerkt. De KAVB gaat hierover graag in gesprek.