Nieuw protocol: Voorkom resistente Aspergillus fumigatus

donderdag 20 juni 2024

Het composteren van gewasafval in aanwezigheid van azolen brengt het risico van resistentievorming met zich mee.
Resistente Aspergillus fumigatus kan schadelijk zijn voor mensen met een laag immuunsysteem.
Onderzoek heeft aangetoond dat aanvullende maatregelen nog minder kans op verspreiding van de resistente schimmel geven.
Deze aanvullende maatregelen hebben Croplife, Agrodis en KAVB verwoord in een nieuw protocol.

Meer aandacht voor resistenties
De Gezondheidsraad noemt het optreden van resistente schimmels een bedreiging voor de volksgezondheid en vindt dat de overheid actie moet ondernemen.
Afgelopen week heeft Gezondheidsraad een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd genaamd ‘Resistentie ondermijnt de behandeling van schimmelinfecties’.  
Het onlangs gepubliceerde Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024 – 2030 heeft nu meer aandacht voor plantgezondheid en milieu.

Eerste stap
Doordat u met dit protocol gaat werken zetten wij als sector de eerste stap met diverse voordelen:

  • Het voorkomt resistente Aspergillus fumigatus
  • Positieve houding van de bollensector, ook richting de overheid
  • U laat zien dat u zich bewust bent van de eventuele risico’s en doet er ook iets aan

Download het nieuwe protocol hier