Afwijzing vrijstelling Actellic

woensdag 20 augustus 2014

Vandaag heeft de KAVB van het ministerie van Economische Zaken een brief ontvangen met daarin een afwijzing voor de vrijstelling van Actellic voor de periode van 16 juni tot en met 20 oktober 2014. Het ministerie baseert dit besluit op een negatief advies van het Ctgb met betrekking tot de normen voor grondwater en de ecotoxicologische eisen. Het gaat om mogelijke schadelijke effecten die over het algemeen niet uit onderzoek blijken maar die niet geheel kunnen worden uitgesloten. De KAVB is teleurgesteld over het besluit van het ministerie. Adjunct-directeur André Hoogendijk: “De sector werd eind vorig jaar verrast door het intrekken van de toelating voor Actellic. We hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het onderzoek naar alternatieven en hopen die binnen twee jaar te kunnen uitrollen. De vrijstellingsaanvraag was bedoeld als overbrugging tot een milieuvriendelijk alternatief. De sector wordt nu klemgezet, terwijl we juist grote stappen willen zetten op het pad van duurzaamheid.”
De KAVB gaat bezwaar indienen tegen het besluit van het ministerie.