Principe-akkoord over Cao Open Teelten

donderdag 18 september 2014

De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de werkgeversorganisaties NFO, KAVB, Anthos en LTO Nederland hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe Cao Open Teelten.

De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 en voorziet in een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015. De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

De betrokken partijen, die gistermiddag in Woerden tot een akkoord kwamen, zijn het ook eens over de nieuwe regeling Piekarbeid. Deze regeling, die het mogelijk maakt om acht weken premievrij te werken, zal de bestaande regeling Gelegenheidsarbeid gaan vervangen. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2015.

Daarnaast hebben de betrokken cao-partijen afgesproken nog tijdens de looptijd van deze nieuwe cao te komen tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies in de sector tegen te gaan. Doelstelling is het streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen. In dat kader zijn betrokken partijen het eens om te blijven investeren in goed werkgeverschap.

Er komt een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet. Voorts wordt een actualisering van de functiebeschrijvingen opgenomen in de cao en zijn inhoudelijk afspraken gemaakt over een private aanvullende WW-verzekering.