TVX en Metam-Natrium hebben aandacht van TOF

vrijdag 26 september 2014

De onderwerpen die het bestuur van het Tulpenonderzoeksfonds (TOF) het eerst aan wil pakken zijn TVX en het zoeken naar alternatieven voor Metam-Natrium. Voor komend seizoen staan deze twee onderwerpen in het onderzoeksprogramma.
Het bestuur wil aansluiten bij lopende onderzoeksinitiatieven en discussies, om zo tot structurele oplossingen te komen voor Metam-Natrium. Door de aanpassing van de toelating is het in de praktijk niet mogelijk om Metam-Natrium toe te passen. Dat vormt een probleem voor de bestrijding van o.a. stengelaal, een quarantaine organisme.
Voor TVX wil het bestuur inzetten op een gedegen aanpak om de verspreiding van dit virus te verminderen. Op die manier kan de kwaliteit van de eigen bollenkraam behouden blijven, evenals de exportpositie van de tulp.
Naast bovenstaande onderwerpen, is TOF voornemens om ook actief aan de slag te gaan met de thema’s duurzaam telen, TBV en de watercyclus binnen de broeierij.