KAVB-Persbericht - Onderzoek naar nieuwe methode biologische grondontsmetting van aaltjes

woensdag 8 oktober 2014

Start proeven op vrijdag 10 oktober in Ter Apel
Agrifirm Plant start samen met een reeks betrokken partijen op 10 oktober, de landelijke Dag van de Duurzaamheid, in Ter Apel versneld onderzoek dat is gericht om bodem, die besmet is met aaltjes, biologisch te ontsmetten. Deze nieuwe en unieke manier van grondbehandeling (‘bodem resetten’) kan een milieuvriendelijk alternatief worden voor het gebruik van Monam (metam-natrium). Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken in overleg met de KAVB en LTO.

Biologische grondontsmetting
Een bestaande versie van biologische grondontsmetting wordt al enkele jaren toegepast in vollegrondteelten. Hierbij worden grote hoeveelheden organisch materiaal, meestal gras, in de bodem ingewerkt waarna de bodem wordt afgedekt. De resultaten van deze methode zijn wisselend en vaak niet praktisch door het grote volume aan gras (40 ton/ha) dat moet worden aangevoerd en ingewerkt. Bovendien moet het worden uitgevoerd gedurende zes weken in de zomerperiode. Dit kost een teeltseizoen en dus inkomsten.

Afbreekbaar eiwit
Het bedrijf Thatchtec heeft samen met Wageningen Universiteit het middel Herbie® ontwikkeld. Dit is een gemakkelijk afbreekbaar eiwit dat een constante en bekende kwaliteit heeft en afkomstig is van plantaardige afvalstromen uit de agro-industrie. Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. In kasteelten zijn hiermee goede resultaten behaald. Als de methode ook goed werkt in de volle grond, is deze veel praktischer en in een kortere tijd uitvoerbaar dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

Onderzoek
Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode op verschillende aaltjes en naar allerlei factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en op de kosten. Het onderzoek start dit jaar op drie percelen:
• een perceel besmet met Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) in Noord-Holland;
• een perceel besmet met Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje), Trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes) en Globodera pallida (aardappelcysteaaltje) in Noordoost-Nederland;
• een perceel besmet met Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) in Limburg.

 
Bloembollensector
De KAVB werkt met ondernemers in de bloembollensector hard aan verduurzaming. Waar mogelijk worden chemische middelen vervangen door milieuvriendelijke middelen en methodes. Voor de KAVB is het onderzoek naar een effectieve en werkbare wijze van biologische grondontsmetting van groot belang.

Samenwerkende partners
Het project wordt in 2014 gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. De samenwerkende partners Agrifirm Plant, PPO-AGV, Thatchtec, BLGG, SoilCares Research, KAVB, Plantum en LTO werken eraan om het onderzoek voort te zetten in de periode
2015-2018.