Provincie Gelderland heroverweegt vergunningsplicht

dinsdag 10 februari 2015

De provincie Gelderland heeft begin februari aangegeven dat zij de vergunningsplicht voor bollenpercelen opnieuw zal bekijken aan de hand van nieuwe informatie van onder andere de KAVB. Ook zou er nog deze maand een overleg plaats moeten vinden tussen de provincie, de sector, het ministerie van Economische Zaken, het Ctgb en Alterra. De KAVB is tevreden met deze tussenstand maar zet het verzet tegen de vergunningsplicht door totdat deze definitief van de baan is.