Presentaties op website

donderdag 26 februari 2015

Op het voor leden toegankelijke deel van de website kunt u presentaties vinden. Deze presentaties zijn de afgelopen periode gehouden op diverse KAVB bijeenkomsten. U kunt er onder andere een presentatie over fosfaatbemesting vinden en een presentatie over ontsmetting met behulp van Nontox.