Grasland scheuren in juni voor tagetes

donderdag 12 maart 2015

Op 10 maart 2015 is het ontwerpbesluit voor een wijziging van het uitvoeringsbesluit meststoffen-wet in de Staatscourant gepubliceerd waarin de mogelijkheid staat om grasland te scheuren in juni voor de teelt van tagetes. Na jaren lobbywerk van de KAVB mogen telers vanaf dit jaar in de periode van 1 juni tot en met 30 juni grasland scheuren voor een direct aansluitende teelt van tagetes als voorvrucht voor bijvoorbeeld lelie. De teelt van tagetes moet uiterlijk op 1 juli beginnen en de lelie of andere volgteelt moet uiterlijk het volgend voorjaar worden geplant of gezaaid. De hele procedure van ontwerpbesluit naar publicatie van besluit duurt waarschijnlijk tot in het najaar. Daarom is er bij voorbaat al opgenomen dat de wijziging voor het zaaien van tagetes met terugwerkende kracht tot 1 juni 2015 zal gelden.