Bollenvogelbingo

Doe mee met de Bollenvogelbingo!
Welkom op de Bollenvogelbingo-pagina van de KAVB! Hier vind je meer informatie over de wedstrijd, én de bollenvogels.

Over de wedstrijd
Heb jij tijdens het wandelen of fietsen een bollenvogel gespot in of nabij een bloembollenveld? Vink 'm af! Vermeld er ook even bij in wat voor bollenveld je ze hebt zien vliegen of struinen: tussen de tulpen bijvoorbeeld?

Stuur de volle bingokaart voorzien van naam en adres op naar de KAVB. Onder alle inzendingen verloten we vijf bollenvogelposters naar keuze.

De bingo start op woensdag 20 april 2022 en eindigt op woensdag 20 juni 2022.

Heb je nog geen kaart?
Geen paniek! Je kunt ‘m hier in PDF downloaden en printen. Je kunt ook gedrukte ansichtkaarten ophalen op deze locaties in de Duin- en Bollenstreek:

- Boerderijwinkel de Elsbroekerwei
- De Tulperij
- De Tulip Barn
- De Amsterdam Tulip Experience
- VVV Noordwijk
- VVV Noordwijkerhout
- Tuincentrum De Oosteinde
- Het kantoor van de KAVB
- VVV Haarlem
- Infobalie Tulpenbelevingsveld Creil
- Startpunten Tulpenbelevingsroute Flevoland

Over de bollenvogels
Er zijn veel soorten vogels te vinden in en nabij de bollenvelden, maar vooral de Kievit, de Scholekster, de Gele Kwikstaart, de Patrijs en de Veldleeuwerik zijn er graag geziene gasten. Daarom worden ze ook wel de ‘Big Five’ (de Grote Vijf) genoemd, of ‘Bollenvogels’.  In het voorjaar is een bollenveld een hele rustige plek voor deze vogels. Veel werkzaamheden zijn er dan nog niet op het land. Zo maken Patrijzen, Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten in het voorjaar graag hun nesten tussen de tulpen en hyacinten. Bolbloemen zorgen bovendien ook voor voldoende bescherming. Tulpen bijvoorbeeld zijn hoog en sterk, en daar voelen de bollenvogels zich lekker veilig en op hun gemak.

Hieronder lees je nog meer over de bollenvogels én hoe de bollenboeren goed voor ze zorgen.

Een geschikte broedplaats
Bloembollenkwekers zorgen graag goed voor de vogels die op hun velden leven. Daarmee helpen ze ook om de populaties in stand te houden. De bloembollenvelden zijn voor veel vogels een geschikte broedplek. Ze kunnen er namelijk gedurende lange tijd rustig hun gang gaan zonder verstoord te worden. En als er nesten met eieren in de velden zijn, zorgen bloembollentelers er dan ook goed voor dat deze met rust gelaten en beschermd worden. Dat doen ze door er bijvoorbeeld voorzichtig een vlaggetje bij te zetten (zodat ze zien waar het nest zich bevindt en ze er niet per ongeluk op stappen of er met de trekker overheen te rijden).

Voldoende voedsel
Daarnaast zorgen de met bloemen ingezaaide akkerranden voor de komst van verschillende insecten, die weer dienen als voedsel voor de vogels. Ook worden wintergranen en zaadmengsels speciaal voor de vogels aan de randen van de akkers ingezaaid. Sommige bloembollenkwekers laten in het najaar een perceel braak (kaal en leeg) liggen, wanneer deze pas in het voorjaar daarop weer wordt gebruikt. Op dat stuk grond zaaien ze bijvoorbeeld Japanse haver, dat daar de hele winter kan groeien. Vooral de patrijs vindt dit een erg smakelijk plantje, en hij kan er later ook nog eens in schuilen. Bovendien zorgt de Japanse haver ook nog eens voor een gezonde bodem. Sommige bollenkwekers klepelen (hakselen) hun slootkanten niet, maar maaien ze. Door te maaien blijven er meer zaden achter, waar bollenvogels weer van eten.

Een veilige plek
Bollenvogels vinden het prettig op de bollenvelden als het nog rustig is. Maar, ook als het wat drukker wordt op het veld als de bollen uit de grond worden gehaald (gerooid), zorgen de boeren ervoor dat er op verschillende stukjes langs de randen van de akkers voldoende begroeiing blijft staan. Dan kunnen de bollenvogels, vooral jonge patrijzen, daar veilig in schuilen tot al die drukte weer voorbij is.

Meer informatie?
Wil je nog meer weten over bollenvogels? Klik dan hier voor een PDF vol informatie over de Big Five. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. De ANLV ondersteunt de Bollenvogelbingo met veel plezier.

www.anlvgeestgrond.nl & info@anlvgeestgrond.nl

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond is in november 1998 opgericht door ondernemers in de agrarische sector en betrokken burgers in de Duin- en Bollenstreek. ANLV Geestgrond zet zich in voor behoud en versterking van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Duin- en Bollenstreek. Agrariërs en betrokken burgers werken hierbij samen aan een fraai en duurzaam gebied.