Disclaimer

Verantwoording

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de KAVB niet volledig garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. De KAVB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd.

Via deze website wordt toegang geboden naar sites en andere informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De KAVB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die gelinkte informatiebronnen.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de KAVB. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de KAVB.