Geregistreerde cultivars

De database Siergewassen geeft een overzicht van geregistreerde cultivars en botanische species.

Ook is opgenomen of een geregistreerde cultivar kwekersrechtelijk beschermd is op basis van het Nederlandse of Europese kwekersrecht. De meest actuele stand van zaken kunt u nagaan bij beide kwekersrechtautoriteiten.

De KAVB is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit informatie afkomstig uit haar database (inclusief kwekersrecht).

Er bestaan 3 toegangsniveaus:
-Openbaar toegankelijk (alleen namen van geregistreerde cultivars met registrant en registratiedatum en namen van botanische species)
-2 niveaus voor geregistreerde gebruikers (namen, beschrijvingen, registratiegegevens, en kwekersrechtgegevens, afhankelijk van het niveau met of zonder foto's)