Onderzoek

De afgelopen jaren zijn via het Productschap Tuinbouw veel onderzoeken voor de bloembollensector gefinancierd en uitgevoerd. Dankzij dit onderzoek heeft de sector onder andere grote verbeterslagen kunnen maken in de strijd tegen ziekten en plagen en op het gebied van duurzaamheid. Hieronder treft u een groot aantal rapporten aan met de resultaten van deze onderzoeken. De KAVB-productgroepen coördineren de huidige onderzoeksprogramma’s voor de verschillende bloembolgewassen en inventariseren de vragen en wensen van leden op dit vlak. Indien u vragen of wensen heeft met betrekking tot teelttechnisch onderzoek dan kunt u contact opnemen met de KAVB.