Korting op grondmonsters stengelaal

KAVB-leden krijgen korting op grondmonsters op stengelaal bij Eurofins Agro, Nemacontrol en bij HLB/de Groene Vlieg. Deze korting geldt als de ondernemer per hectare 5 monsters laat nemen. De ondernemer dient wel van tevoren aan te geven dat hij lid is van de KAVB. Ook dient hij zijn KAVB-lidmaatschapspas te laten zien bij de daadwerkelijke monstername. Op deze manier kunnen ondernemers meer inzicht krijgen in de stengelaalstatus van hun percelen.