KAVB zet biologische teeltmaatregelen op een rij

dinsdag 4 april 2017

HILLEGOM – De KAVB heeft op haar website de belangrijkste biologische teeltmaatregelen op een rij gezet. De website bestaat uit een artikel met links naar de meest relevante onderzoeken. Het overzicht is niet alleen interessant voor biologische telers, maar alle telers kunnen er gebruik van maken om hun teelt verder te verduurzamen. Op de website zijn ook overzichten te vinden van waar men biologische bloembollen kan kopen, zowel voor particulieren als voor zakelijke afnemers.

Het aantal biologische teeltmaatregelen op bloembollenbedrijven neemt steeds verder toe. Maatregelen als inundatie, het gebruik van groenbemesters en het uitvoeren van een temperatuurbehandeling zijn steeds vaker gangbare praktijk op bloembollenbedrijven. Het gebruik ervan is niet beperkt tot biologische telers, maar alle bollentelers zetten biologische maatregelen in om hun bloembollen zo goed en zo duurzaam mogelijk te kunnen telen. De KAVB hecht daarom veel waarde aan de samenwerking met de biologische sector.

Veel lopende onderzoeken in de sector hebben betrekking op biologische teeltmaatregelen. Een voorbeeld is het onderzoek naar Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT), waarbij plagen worden afgedood met behulp van hete lucht en CO2. Een andere voorbeeld is Het Nieuwe Verwerken, waarbij met visiontechnieken wordt gewerkt om zieke bloembollen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Beide onderzoeken worden met financiering van de KAVB uitgevoerd onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw besteedt de bloembollensector veel aandacht aan duurzaamheid. De eerste stappen naar een biologische bloembollenteelt werden begin jaren negentig gezet met onderzoek naar biologische bedrijfssystemen op de proefbedrijven ‘De Zuid’ en ‘De Noord’. De inspanningen van telers hebben in de laatste vijf jaar geleid tot een verdubbeling van het areaal biologische bloembollen tot ongeveer 30 hectare.