Juridisch advies

KAVB-leden kunnen gratis een eerste consult aanvragen bij een juridisch adviseur. De juridisch adviseurs kunnen u bij een (mogelijk) geschil inzake een transactie met bloembollen adviseren over uw juridische positie in het geschil en over de wijze van handelen. Daaropvolgende acties zijn voor eigen rekening.