Scheidsgerecht

KAVB-leden kunnen door correspondenten van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel monsters laten nemen en/of rapportages laten opmaken. Deze rapportages en uitslagen van de monsters zijn bruikbaar voor het Scheidsgerecht. Een geschil kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht. Daarbij is het van belang dat de partij die de zaak aanhangig maakt lid van de vereniging was ten tijde van het aangaan van de (koop)overeenkomst. Meer informatie over het Scheidsgerecht en Handelsreglement is beschikbaar bij de KAVB.