Scheidsgerecht

KAVB-leden kunnen door correspondenten van het Scheidsgerecht monsters laten nemen en/of rapportages laten opmaken. Deze rapportages en uitslagen van de monsters zijn bruikbaar voor het Scheidsgerecht. Een geschil kan ter beoordeling worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector.