Onderzoeksfondsen: Leliefonds

Het leliefonds is in 2013 opgericht op initiatief van de KAVB en de lelietelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar lelie te financieren, zodat de leliesector een bloeiende sector blijft. De aansturing van dit fonds loopt via de KAVB-productgroep Lelie, waarin 11 ondernemers uit verschillende gebieden in Nederland vertegenwoordigd zijn. Bedrijven kunnen deelnemen aan het leliefonds, ongeacht KAVB-lidmaatschap.
Het leliefonds heeft afgelopen jaar onderzoek laten doen naar wondheling van leliebollen met het oog op virusverspreiding. Daarnaast ondersteunde het leliefonds initiatieven zoals de website www.lelieteelt.nl.

Inmiddels is de Verbindend Verklaring opgezet voor onderzoek in de bloembollensector – Stichting Bloembollenonderzoek. Met deze verklaring is het mogelijk om samen met alle bedrijven onderzoek te kunnen doen voor de sector. Alle teeltbedrijven in onze sector zijn dan verplicht om een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per hectare voor onderzoek te betalen.

Met het oog op deze ontwikkeling, heeft het bestuur van de productgroep lelie besloten om het leliefonds te beëindigen per 1 januari 2022.

Het bestuur van de productgroep lelie heeft daarnaast besloten dat de reserve die nu nog over is op de begroting, te allen tijde zorgvuldig in het beheer van het bestuur zal blijven om aan te wenden voor het afronden van lopend onderzoek en voor lelie-specifieke aangelegenheden.

Belangrijk om te vermelden in dit verband, is dat deze Verbindend Verklaring alleen betrekking heeft op de teelt, niet op de broeierij.

Mocht u naar aanleiding van dit nog vragen hebben, neem contact op met beleidsmedewerker van de KAVB, Rianne van der Hulst .