Onderzoeksfondsen: Leliefonds

Het leliefonds is in 2013 opgericht op initiatief van de KAVB en de lelietelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar lelie te financieren, zodat de leliesector een bloeiende sector blijft. De aansturing van dit fonds loopt via de KAVB-productgroep Lelie, waarin 10 ondernemers uit verschillende gebieden in Nederland vertegenwoordigd zijn. Bedrijven kunnen deelnemen aan het leliefonds, ongeacht KAVB-lidmaatschap.
Afgelopen jaar heeft het leliefonds onderzoek laten doen naar wondheling van leliebollen met het oog op virusverspreiding. Daarnaast ondersteunde het leliefonds initiatieven zoals de website www.lelieteelt.nl. De deelnemende bedrijven worden op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek door nieuwsbrieven.

Aanmelden?
Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden middels het aanmeldformulier dat u op deze website kunt downloaden. Ook treft u de lijst met deelnemende bedrijven aan.