Onderzoeksfondsen: Zantedeschiafonds

Het zantedeschia onderzoeksfonds is in 2015 opgericht op initiatief van de KAVB en de zantedeschiatelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar zantedeschia te financieren, zodat de zantedeschiasector een bloeiende sector blijft. De aansturing van dit fonds loopt via de KAVB-productgroep Zantedeschia, waarin zes ondernemers uit verschillende gebieden in Nederland vertegenwoordigd zijn. Bedrijven kunnen deelnemen aan het zantedeschiafonds, ongeacht KAVB-lidmaatschap.
De deelnemende bedrijven worden op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek door nieuwsbrieven. Bij het delen en bespreken van de resultaten wordt het vertrouwelijk houden van de gehele inhoud verlangd door de deelnemers.

Aanmelden?
Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.