Onderzoeksfondsen: Fonds Innovatie Tulp

Inmiddels is de Verbindend Verklaring opgezet voor onderzoek in de bloembollensector – Stichting Bloembollenonderzoek. Met deze verklaring is het mogelijk om samen met alle bedrijven onderzoek te kunnen doen voor de sector. Alle teeltbedrijven in onze sector zijn dan verplicht om een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per hectare voor onderzoek te betalen.

Met het oog op deze ontwikkeling, heeft het bestuur van de productgroep tulp besloten om het Fonds Innovatie Tulp (FIT) te beëindigen per 1 januari 2022.

Het bestuur van de productgroep tulp heeft daarnaast besloten dat de reserve die nu nog over is op de begroting, te allen tijde zorgvuldig in het beheer van het bestuur zal blijven om aan te wenden voor het afronden van lopend onderzoek en voor tulp-specifieke aangelegenheden.

Belangrijk om te vermelden in dit verband, is dat deze Verbindend Verklaring alleen betrekking heeft op de teelt, niet op de broeierij.

Mocht u naar aanleiding van dit nog vragen hebben, neem contact op met de beleidsmedewerker van de KAVB, Elaine Vlaming .