Onderzoeksfondsen: Hyacintenfonds

Het hyacintenfonds is in 2015 opgericht op initiatief van de KAVB en de hyacintentelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar hyacint te financieren, zodat de hyacintsector een bloeiende sector blijft. De aansturing van dit fonds loopt via de KAVB-productgroep Hyacint, waarin negen ondernemers uit verschillende gebieden in Nederland vertegenwoordigd zijn. Bedrijven kunnen deelnemen aan het hyacintfonds, ongeacht KAVB-lidmaatschap.

Inmiddels is de Verbindend Verklaring opgezet voor onderzoek in de bloembollensector – Stichting Bloembollenonderzoek. Met deze verklaring is het mogelijk om samen met alle bedrijven onderzoek te kunnen doen voor de sector. Alle teeltbedrijven in onze sector zijn dan verplicht om een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per hectare voor onderzoek te betalen.

Met het oog op deze ontwikkeling, heeft het bestuur van de productgroep hyacint besloten om het hyacintenfonds te beëindigen per 1 januari 2023.

Het bestuur van de productgroep hyacint heeft daarnaast besloten dat de reserve die nu nog over is op de begroting, te allen tijde zorgvuldig in het beheer van het bestuur zal blijven om aan te wenden voor het afronden van lopend onderzoek en voor hyacint-specifieke aangelegenheden.

Belangrijk om te vermelden in dit verband, is dat deze Verbindend Verklaring alleen betrekking heeft op de teelt, niet op de broeierij.

Mocht u naar aanleiding van dit nog vragen hebben, neem contact op met beleidsmedewerker van de KAVB, Rianne van der Hulst .