Onderzoeksfondsen: Hyacintenfonds

Het hyacintenfonds is in 2015 opgericht op initiatief van de KAVB en de hyacintentelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar hyacint te financieren, zodat de hyacintsector een bloeiende sector blijft. De aansturing van dit fonds loopt via de KAVB-productgroep Hyacint, waarin negen ondernemers uit verschillende gebieden in Nederland vertegenwoordigd zijn. Bedrijven kunnen deelnemen aan het hyacintfonds, ongeacht KAVB-lidmaatschap.
Momenteel laat het hyacinten fonds CATT onderzoek doen naar tripsbestrijding en de inzet van CATT als vermeerderingsmethode. De deelnemende bedrijven worden op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek door nieuwsbrieven
Aanmelden?
Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden middels de Akkoordverklaring Hyacintenfonds die u op deze website kunt downloaden.