Onderzoeksfondsen: Het nieuwe koken van narcissen

Dit fonds is opgericht in 2019 op initiatief van de KAVB en de narcissentelers. Doel van het fonds is om onderzoek naar de preventieve warmtewaterbehandeling te vervangen voor en door een heetstookbehandeling. Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met Het Nieuwe Verwerken, waar onderzoek gedaan wordt naar het effect van ECA-water bij narcissen en het schuimen van narcissen. Deze aanpak zorgt voor een totaalpakket voor narcis met aandacht voor de bestrijding van stengelaal, het tegengaan van bolrot en het ontsmetten van plantgoed.

Het onderzoek had een duur van twee jaar en is inmiddels afgerond. Er is geen vervolgonderzoek geweest.

Inmiddels is de Verbindend Verklaring opgezet voor onderzoek in de bloembollensector – Stichting Bloembollenonderzoek. Met deze verklaring is het mogelijk om samen met alle bedrijven onderzoek te kunnen doen voor de sector. Alle teeltbedrijven in onze sector zijn dan verplicht om een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per hectare voor onderzoek te betalen.

Belangrijk om te vermelden in dit verband, is dat deze Verbindend Verklaring alleen betrekking heeft op de teelt, niet op de broeierij.

Mocht u naar aanleiding van dit nog vragen hebben, neem contact op met beleidsmedewerker van de KAVB, Rianne van der Hulst.