Ondernemerschap: Onderwijs

Wie ondernemer wil worden in de bloembollensector, moet een goede opleiding hebben. Er zijn verschillende opleidingen waar leerlingen op VMBO-, MBO- of HBO-niveau kennis kunnen opdoen over de bloembollensector. De KAVB nam 15 jaar geleden het initiatief voor de Bollenacademie, waarin alle activiteiten op het gebied van bloembollenonderwijs zijn gebundeld. De combinatie van ondernemers, brancheorganisaties en docenten zorgt voor een goede uitwisseling tussen sector en praktijk, waardoor wensen en eisen van beide partijen helder zijn. Vooral in het MBO is sprake van een groeiende belangstelling voor de bloembollensector.