Ondernemerschap: Stof

Stof kan voor allerlei problemen zorgen bij mensen die hiermee in aanraking komen. In de bloembollensector komt vaak veel stof vrij, bijvoorbeeld tijdens de verwerking van bloembollen. De KAVB startte daarom in 2012 het project ‘Zicht op stof’. Er zijn diverse activiteiten ontplooid om werkgevers en werknemers over dit onderwerp te informeren. Zo werd een informatiefolder gemaakt, zijn er diverse artikelen in BloembollenVisie verschenen en werden bijeenkomsten georganiseerd. Via LTO-ledenvoordeel krijgen KAVB-leden een flinke korting op de aanschafprijs van een bedrijfsstofzuiger.
Meer informatie over de stofproblematiek in de agrosector: www.pakstofaan.nl