Ondernemerschap: Belastingcommissie

Namens de bloembollensector overlegt de KAVB met de Belastingdienst over de uitgangspunten die telers mogen hanteren voor de waardering van de bloembolgewassen die ze telen. Omdat deze bedragen per bolgewas zijn vastgesteld zijn ondernemers veel minder tijd kwijt met het invullen van hun belastingaangifte. Daarnaast zorgt het werken met vaste bedragen voor veel minder discussie tussen telers en de Belastingdienst.