Ondernemerschap: Werkgeverschap

De meeste leden van de KAVB zijn naast ondernemer ook werkgever. De KAVB behartigt daarom de belangen van de werkgevers in de bloembollenteelt. Op dit onderwerp werkt de vereniging nauw samen met collega’s uit andere sectoren en met vertegenwoordigers van de vakbeweging. Onderwerp is onder meer de CAO Open teelten, waar de bloembollenteelt onder valt. Deze CAO bevat naast afspraken over het loon ook regels rond goed werkgeverschap.

De KAVB werkt ook nauw samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. De werkgeverslijn (zie www.werkgeverslijn.nl) is het aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw op het gebied van werkgeverschap. De adviseurs zijn thuis in de agrarische sector en adviseren over o.a. cao’s, beloning en arbeidskosten, werken met zzp’ers, uitzendkrachten en (buitenlandse) seizoenskrachten. De werkgeverslijn wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt en is bereikbaar via 088 – 888 66 88 en via info@werkgeverslijn.nl.